top of page

Trajnostna naravnanost

Za razvoj gastronomskega turizma ima destinacija velike potenciale in odične pogoje v različnosti naravnega okolja, prehranski dediščini ter bogatih lokalnih in regionalnih prehranski kulturi. Mir, tišina, čist zrak in voda, lepa krajina, ohranjena narava, lokalna ponudba z zeleno zgodbo, prijazni domačini, narečja, šege in navade, se kažejo tudi skozi odlično gastronomijo hise Murko, ki želi ohraniti vse prvobitno in se še bolj aktivno povezati z vsemi lokalnimi deležniki, v želji ohraniti to dediščino Slovenije za naše zanamce.

Zelena zaveza

Trajnostni vidik razvoja kulinaričnega turizma pogojuje razumno rabo vseh naravnih in družbenih virov, ki sodelujejo pri njegovem konceptu. Verjamemo, da bomo skupaj z vami, z mislijo in delovanjem vsakega od nas, prispevali kot velika družina Murko k trajnostnemu razvoju Slovenije.

Tudi v prihodnje bomo usmerjeni v:

  • Avtentičnost: uživali boste v sezonskih jedeh lokalnega izvora

  • Učinkovitost: skrbeli bomo, da bo pot od vil do vilic najkrajša

  • Usmerjenost k naravi: pri nas boste vedno dobili kozarec sveže pitne vode iz pipe

  • Brez odpadkov: strmimo k izločitvi plastike in skrbno beležimo količine odpadkov

  • Neoporečni: pri nas boste vedno v vseh pogledih varni Green&safe

  • Odgovorni do okolja: z odgovorno rabo naravnih virov energije skrbimo za čim manjši ogljični odtis

  • Odgovorni do zaposlenih: ki so naše največje bogastvo in so del družine Murko

Pišite z nami LOKALNO ZELENO ZGODBO v veliki GLOBALNI ZGODBI GREEN KEY!

bottom of page